Følg fosterets vekst med en app utviklet av leger og jordmødre

Utfør ukentlige målinger av magen med et målebånd, registrer resultatene i appen og følg vekstkurven til barnet ditt.

Hva er symfyse-fundusmål (SF-mål)

For å vurdere om fosteret vokser som forventet utfører jordmor og lege regelmessige målinger utenpå magen fra uke 24 i svangerskapet. Dette målet kalles symfyse-fundusmål og er avstanden fra øverste kant av skambenet (symfysen) til toppen av livmoren (fundus). Målene danner fosterets vekstkurve og sammenlignes med en referansekurve på Helsekort for gravide.

Fagmiljøet bak appen

Bjørn Backe / 3

Professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU Overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF

Hildegunn Stoum / 3

Overlege, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF

Therese Staven / 3

Jordmor, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF

Silje E. Denstad / 3

Lege i spesialisering – fødselshjelp og kvinnesykdommer, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF

Symfyse-fundus-appen

I symfyse-fundus-appen kan du som er gravid registrere egne målinger av magen din. Fordelen ved å måle selv er at du får flere punkter på vekstkurven og at målingene blir utført på samme måte hver gang, av samme person. Dine registrerte målinger fremstilles i en kurve som bør vises frem til jordmor og lege på hver svangerskapskontroll, slik at de får et bedre vurderingsgrunnlag av fosterets vekst. Appen er utviklet i samarbeid med leger og jordmødre på St. Olavs Hospital og NTNU. Den tar utgangspunkt i en oppdatert vekstkurve publisert av Folkehelseinsituttet, som har et annet kurveforløp enn normalkurven på Helsekort for gravide. Den nye kurven justeres etter din høyde og vekt slik at du får en individuelt tilpasset normalkurve.

Hvordan måle selv?

Å måle selv kan føles litt uvant og vanskelig i starten, men studier har vist at dette er noe gravide fint kan klare. I appen finnes det en instruksjonsfilm som gir en enkel innføring, men spør gjerne jordmor eller lege om veiledning når du er på kontroll. Alt du trenger for å komme i gang er et helt vanlig målebånd. Før du setter i gang er det viktig at du tømmer urinblæra. For å måle legger du deg på ryggen, hvis du ikke klarer å ligge flatt på grunn av svimmelhet og kvalme kan du legge en pute under hoften slik at du ligger litt over på siden. Det viktigste er at du ligger så likt som mulig hver gang du foretar målingen. Enden av målebåndet holdes over øverste kant på symfysen, mens den andre hånda markerer avstanden til det punktet på huden som tilsvarer hvor høyt livmoren går (fundus). Dette punktet kan være litt vanskelig å finne, men med litt øvelse vil det bli enklere. Ved å klemme og kjenne etter vil du kunne føle hvor langt opp livmoren går. Vær oppmerksom på at topp-punktet ikke nødvendigvis ligger på midten, men at det kan ligge litt på siden, avhengig av fosterets leie. For at målet skal bli korrekt skal du ikke trykke ned når du tar målet.

Hvorfor måle selv?

Symfyse-fundusmål brukes for å identifisere foster med veksttavvik. Hvis kurven ikke øker jevnt, men flater av eller stiger brattere enn normalkurven bør du ta opp dette med jordmor eller lege, slik at de kan foreta en vurdering. Ved å måle ukentlig og registrere resultatene i appen vil du gi jordmor og lege et bedre vurderingsgrunnlag, fordi: 1) Du får flere målepunkter på kurven. 2) Ulike personer har gjerne litt forskjellige måleteknikker og resultatene kan dermed variere noe. Ved å måle selv sikrer du at målingen utføres på samme måte hver gang. 3) Appen benytter oppdaterte referansekurver som også tilpasses i forhold til din høyde og vekt. De oppdaterte kurvene, som enda ikke er tatt i bruk på Helsekort for gravide, kan bidra til å identifisere flere foster med vekstavvik. Appen gir mulighet til å registrere målinger utført av jordmor og lege i en egen kurve, slik at resultatene ikke blandes.

Hvorfor varierer målene mine?

Du bør være forberedt på at dine målinger vil kunne gå litt opp og ned i forhold til referansekurven. Dette kan skyldes flere ting, for eksempel at du ligger litt annerledes enn ved sist måling eller at fosteret har endret stilling. Hovedpoenget er å følge med på om kurven flater av eller stiger mer enn forventet når man ser flere punkter i sammenheng med hverandre. Plutselige avvik kan skyldes at fosteret har snudd seg.

Vekstkurven

Appen tar utgangspunkt i en nyutviklet vekstkurve publisert av Folkehelseinsituttet som har et annet kurveforløp enn normalkurven på Helsekort for gravide. Den nye kurven justeres etter din høyde og vekt slik at du får en individuelt tilpasset normalkurve. Appen gir et varsel dersom målingene dine faller utenfor normalområdet, som er satt til 2,5 og 97,5 percentilen, men tolker forøvrig ikke kurvens forløp. Dette skal gjøres av lege eller jordmor på svangerskapskontroll.

En ny populasjonsbasert referansekurve for symfyse-fundus mål

Metode:
Dette er en populasjonsbasert registerstudie med data hentet fra en region i Sverige. Regionen har både by og bygd, med Göteborg som den største byen. Studiepopulasjonen har bestått av 42018 kvinner gravide med et barn, de har hatt en ultralydtermin og fødsel ved Salgrenska universitetssykehus i perioden 2005-2010. I studiepopulasjonene hadde 23 prosent av kvinnene innvandrerbakgrunn.

Resultat:
Den nye kurven viser en nærmest lineær vekst frem til termin. Den viser også en høyere median verdi for alle målingene sammenliknet med kurven som brukes i Norge og Danmark i dag. I forhold til den svenske kurven, var medianverdiene høyere etter uke 34. Faktorer som hadde en innvikning på verdiene var mors pregravide høyde og vekt.

Konklusjon:
Forskerne konkluderer med at den nye referansekurven viser et annet mønster enn de kurvene som er i bruk i dag, særlig i forhold til kurvene som er i bruk i Norge og Danmark.

Kilde:
Pay ASD, Frøen JF, Staff AC, Jacobsen B, Gjessing HK. A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstet Gynecol Scand; DOI: 10.1111/aogs.12157

Om appen:

Appen er utviklet i samarbeid med leger og jordmødre på St. Olavs Hospital og NTNU. Den tar utgangspunkt i en nyutviklet vekstkurve publisert av Folkehelseinsituttet.

Utgiver: St.Olavs Hospital
Prosjektledelse: NTNU Technology Transfer AS
Utviklet av: Headspin AS
Facebook: https://www.facebook.com/symfysefundus

For mer informasjon:
NTNU Technology Transfer Jørgen Nordahl, prosjektleder
Tlf: +47 992 33 812
E-post: Jorgen.Nordahl@ntnu.no

Symfysefundus-appen i media

Jordmora, 2014 nr. 1

Tidsskrift for Jordmødre, 2014 nr. 2

Utposten, 2014 nr. 3

Dagens Medisin, 2014 nr. 6

Gynekologen, 2013 nr. 3